Asociace Enersol

Asociace Enersol vznikla jako občanské sdružení 27. 7. 2010 v Táboře na své ustavující valné hromadě po dohodě s ministryní pro životní prostředí Ing. Rút Bízkovou. Význam AE spočívá od svého počátku v organizační, personální a finanční podpoře projektu Enersol. Jedním z cílů je předkládat žádosti o finanční podporu MŠMT a MŽP v rámci vyhlášených výzev programů EVVO nebo žákovských soutěží. Asociace Enersol ze své členské základny podporuje vznik manažerských týmů, které řeší jednotlivé aktivity. Touto spoluprací s radou partnerů jsou vytvořeny předpoklady pro organizační, personální i finanční podporu projektu s komplexní PR politikou ve prospěch propagace projektu navenek.

Stanovy

Organizační a jednací řád

 

Komentáře jsou uzavřeny.